Krita Desktop

Krita Desktop สำหรับ Windows

การดาวน์โหลดอันดับสูงสุด กราฟิกและการออกแบบ สำหรับ windows

Krita Desktop

ดาวน์โหลด

Krita Desktop 4.1.7

รีวิวจากผู้ใช้เกี่ยวกับ Krita Desktop

ได้รับการสนับสนุน×